DEXES B.V.

Utrecht Office:

The Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD UTRECHT

The Netherlands

info@dexes.nl

 

shape_1-3.png

Data delen als een service

Dexes biedt oplossingen om het verantwoord delen
van data tussen publieke en private partijen makkelijk
te maken.

Dexes is een Nederlandse startup.
Ons platform ondersteunt de Amsterdam
Data Exchange (AMdEX) en de
gemeenschappelijke data en document catalogus (GDC).

Een veilige oplossing om data te delen

Makkelijk en veilig data delen

Veel data wordt niet gedeeld. Bijvoorbeeld omdat de data commercieel of privacy gevoelig is. Dexes biedt een oplossing om deze data wel te kunnen delen, veilig en betrouwbaar voor zowel private als publieke partijen.

Veilig data delen begint met vertrouwen. Vertrouwen begint met transparantie en duidelijk afspraken. Dexes biedt een vertrouwde omgeving om data te delen die voldoet aan de principes van de AVG en data soevereiniteit.

De Dexes datacatalogus en -marktplaats biedt voor samenwerkende partijen een “dataspace” om onder eigen voorwaarden data te delen. Veilig, verantwoord en volgens afspraak.

Verkeersstromen lopen soepeler als data makkelijker kan worden gedeeld.

amdex

Amsterdam data exchange

Dexes is mede-oprichter van de Amsterdam Data Exchange, de Amdex. Samen met De Universiteit van Amsterdam (UvA), SURF, De Amsterdam Economic Board, de Waag en De Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) ontwikkelen we een neutrale “soft-infrastructuur” voor het delen van data.

De AMdEX start met verschillende use cases in de metropoolregio Amsterdam (32 gemeenten, 2 provincies) als fieldlab. Dexes voorziet in een cloud gebaseerde dienst om gebriuk te maken van de neutrale AMdEX infrastructuur.

Lees meer over AMdEX op amdex.eu

Specifieke condities voor toegang en gebruik voor data en algoritmes zijn transparant.

Organiseer vertrouwen

Transparant in data delen

Dexes biedt diensten om vertrouwen te organiseren en makkelijker data te delen. Onze principes:

  • FAIR: maak data vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar
  • Wees transparant over de condities voor toegang en gebruik van data
  • Leg afspraken onweerlegbaar vast in een datadeal
  • Data soevereiniteit: de data-eigenaar blijft altijd de eigenaar van de data
  • Menselijke maat: digitaal waar het kan, menselijk contact waar het moet

Use Cases

Circulair bouwen

Het delen van herbruikbare materialen in panden maakt het mogelijk om meer circulair te bouwen. Een aannemer kijkt eerst welke materialen lokaal beschikbaar zijn om her te gebruiken. Dit vraagt om een veilige manier om commercieel gevoelige data te delen.

Een veilige haven

Data over de commercieel gevoelige lading van schepen kan de brandweer helpen om tijdens een crisis effectief de veiligheid in de haven te handhaven. Deze data is vaak niet of te laat beschikbaar. Door vooraf toegang tot de informatie te regelen in een datadeal, kan de brandweer in geval van crisis direct bij de data.

Energie distributie

Met duurzame energiebronnen is er soms veel en soms weinig energie beschikbaar. Een veilige data uitwisseling van de vraag naar en het aanbod van energie kan de druk op de energie infrastructuur verlagen en de energierekening voor ondernemers verlagen.

Algoritme naar data brengen

Privacy gevoelige data delen is mogelijk. Door het algoritme te delen en vervolgens alleen de resultaten op te leveren, kan een analyse of App met privacy gevoelige data werken. De data verlaat de organisatie niet.

Services voor veilig data delen

Dexes diensten

Data spaces

Een centrale plek om partners in een specifiek domein bij elkaar te brengen om veilig data te delen. De data space kan publiek of gesloten zijn. De data space is aangesloten op infrastructuur om data te delen.

Data Catalogus

De catalogus geeft inzicht in beschikbare data en dataservices. De catalogus biedt transparantie over condities voor het delen van data. Elke data space heeft een eigen catalogus.

Datadeal register

Datadeals leggen de afspraken tussen een aanbieder en een gebruiker van data onweerlegbaar vast. De Dexes trust broker geeft op basis van een datadeal toegang tot data. Dexes valideert en verifieert elke datadeal.

Decentrale Datapods

Een datapod is een persoonlijke datakluis die helpt bij het sluiten van datadeals. De pod kan data opslaan die veilig en decentraal blijft. Data blijft bij de eigenaar.

Data Sharing Canvas 1.0

Dexes heeft in de Data Sharing Coalition bij gedragen aan het Data Sharing Canvas. Het Canvas beschrijft hoe het delen van data tussen sectoren kan worden vormgegeven. Sector-overstijgend data delen vraagt om o.a. harmonisatie van afspraken, governance, standaarden en infrastructuur.

Het Canvas geeft een overzicht van de uitdagingen om data delen te organiseren. Het canvas wordt op 29 april 2021 gepresenteerd in de 1.0 versie. Ondertussen werken we aan een blauwdruk die concreet invulling geeft aan de principes voor data delen uit het Canvas.

Alle diensten die Dexes aanbiedt zijn in lijn met de uitgangspunten in het Data Sharing Canvas.

Lees meer het Data Sharing Canvas op datasharingcoalition.eu

Onze partners en klanten

Met wie werken we samen

amsterdam
amec
box_argu-logo_900_white
textinfo_logo
finalcoherenza

Op dit moment ontwikkelt Dexes de data marktplaats voor de Amsterdam Data Exchange. Samen met het Amsterdam Economic Board, de gemeente Amsterdam en publieke, private en wetenschappelijke partners ontwikkelen we een eerlijke, open en betrouwbare data marktplaats voor de 33 gemeenten, 2 provincies en 2 luchthavens in de regio Amsterdam. Lees meer in dit interview (Nederlands). De visie over de vormgeving van de Amdex staat hier: www.towardsamdex.org.

HOE WERKT HET

De Dexes Trust broker

Onze trust broker vervult de rol van vertrouwenspersoon bij het delen van data. Een soort digitale notaris. De broker legt vast welke condities een data-aanbieder stelt. De broker valideert of een gebruiker voldoet aan deze condities en sluit een datadeal als alles klopt. De broker kan vervolgens op elke moment antwoorden of een gebruiker toegang tot de data mag hebben, onder welke voorwaarden en kan het gebruik vastleggen voor logging en/of facturatie.